Kan jag bjuda in en spekulant till en identifierad budgivning om jag har aktiverat en sådan på objektet?


Svar:


Ja. När en identifierad budgivning är startat finns en knapp för att bjuda in vid en spekulant. Se bild nedan.