Legitimerad budgivning med BankID?

Svar: Ja


Verifierade lånelöften via spekulantens Bank?

Svar: Ja


Merarbete för spekulanter att deltaga i budgivningen?

Svar:  Inget, i utskickat budgivnings SMS finns en länk till budgivningen. Ingen registrering/konto eller inloggning krävs. Ingen app behöver installeras.


Full integration i Express Mäklarsystem?

Svar: Ja, all hantering för mäklaren sker i Express Mäklarsystem?


Kräver tredjeparts applikation tex app,inloggning på extern webbsida för administration, hantering av budgivning etc?

Svar: Nej, all hantering för mäklaren sker i Express Mäklarsystem


Merarbete för mäklare att genomföra en budgivning?

Svar: Nej. All hantering sker som tidigare i Express genom den vanliga budgivningsmodellen


Oberoende part - Fristående från Bank & mäklare?

Svar: ja


Banksupport/uppföljning vid verifiering av lånelöften?

Svar: Ja, spekulanternas bank följer upp spekulanter som vunnit budgivningar för att säkerställa och snabba på bolåneansökan


Budgivningsplattformen används som marknadsplats för att rikta bolåneerbjudanden?

Svar:  Nej, BudID erbjuder möjligheten att ansöka om lånelöfte via alla banker. Ansökan sker alltid på bankernas plattformar.

Inga annonser/erbjudanden sker utan spekulanten väljer själv om lånelöfte skall ansökas


Mäklarprofilerad budgivning?

Svar: Ja, om mäklaren önskar det. Budgivningen är profilerad med mäklarföretagets domän/logotyp/färger/typsnitt


Kostnad/pris för tjänsten?

Svar:  Månadskostnad


Får en budgivare information om ifall han/hon blir spärrad?

Svar: Nej, men budgivaren får info om att kontakta mäklaren för budläggning


Kan man sätta miniminivå på en höjning?

Svar: Ja, mäklaren bestämmer


Går det att blockera SMS-budgivning för ett enskilt kontor?

Svar: Ja


Hur hanterar man budgivare som saknar mobilt BankId?

Svar: Manuell budgivning, dvs kontakta mäklaren.