BudID är ett nytt smart budgivningsverktyg som kopplar ihop bostadsspekulant, mäklare och bank med ambitionen att verifiera identitet och lånelöfte. Allt via Express Mäklarsystem.


Budet kan på ett säkert och certifierat sätt kopplas samman med en köpare som i sin tur kan styrka sitt lånelöfte via en säker koppling till banken. På så sätt erbjuds en tryggare och smidigare bostadsaffär för alla parter. Detta minskar risken för oseriösa budgivare, problem med finansiering senare i processen samt minskar administrations-tiderna inför kontraktsskrivningen. Köparna får prioriterad support vid vunnen budgivning med snabbare hanteringstider för godkännande av objekt och bolåneansökan.


All hantering sker i Express Mäklarsystem och mäklarens grafiska profil visas i gränssnittet för budgivaren under hela budgivningen.


Klicka på filmen nedan för att se en kort demo av tjänsten.


Videofilm identifierad budgivning