Finns det en möjlighet att i Express spara ett dokument till Word för att redigera det fullt ut?


Om du har Word (eller Office365) kan du göra om en PDF ifrån Express till Wordformat. Observerar att dokument kan vara Copyrightskyddade. Gör du om dokument och Copyrightinfo finns på dokument bör detta tas bort på ditt exemplar.


Se vår 5 minuters video hur arbetsgången är mellan Express och Word.