I Express Mäklarsystem finns en realtidsrapport. Där kan du se om SMS levererats eller inte samt hur många SMS som skickats.
Hitta till rapporten

Gå till huvudmenyn.

Välj Rapporter.Välj rapporten Skickade sms.Rättigheter

Det är inte alla som har tillgång till rapporten. Det krävs nämligen en inställning under rättigheter. Saknar du behörighet så be någon med högre behörighet att hjälpa dig titta i rapporten eller tilldela dig rättigheten.

Gör urval

När du väl kommit in i rapporten. Gör de urval som du vill göra. Månad, handläggare. Du kan även söka på ett specifikt mobilnummer, använd då formatet 46736608142 dvs med 46 i början och utan 0.Här kan du se information när SMS:et skickades samt vilken status SMS:et har. Om det levererats eller inte. (Röd markering). Du kan även se hur många SMS meddelandet blev om du vet att du haft en lång text. ( Grön markering).
Frågor och svar


Vad gör jag om det står att mitt SMS inte har levererats? 


I första hand skall du kontrollera så att mobilnumret är rätt ifyllt. Kontrollera även att mobilnummer står på mobil och inte hemnummer. Vet du att du har ett långt SMS som du skickat så kan det ibland ställa till det hos vissa telefonoperatörer. Testa därför att korta ner utskicket och testa på nytt. Enligt vår leverantör så rekommenderas max 6st samgenererade sms. Dvs väldigt lång text. Ser allt rätt ut, kontrollera med Vitec om det finns någon störning som kan påverka hanteringen. Du kan alltid följa aktuella driftstörningar här: https://driftinfo.vitecmaklarsystem.se/ 


Det står att meddelandet har skickats till mottagaren men inget SMS har nått fram?


Då har vi fått ok från telefonoperatören att sms:et har tagits mot och levererats. Ett kvitto på att vi har levererat kan man säga. Längre än så kan vi inte se. I dessa lägen måste den som inte fått SMS:et i sådant fall ta kontakt med den telefonoperatör man har.


Hur kan det bli fler SMS när jag bara skickat 1st till en spekulant som exempel?


Ett SMS kan bara innehålla 160 tecken som max. Därför blir det en uppdelning på flera sms. Mottagaren upplever dock att hen ser ett SMS. Överstiger du 160 tecken så blir det 2 SMS. Från SMS 2 så får man där efter bara plats med 153 tecken i varje del istället för 160 tecken. Detta beror på att förutom text så skickas även data för att packa ihop hela texten som ett. 


Ex. Första SMS:et kan innehålla 160 tecken. SMS 2 gör så att del 1 har 153 tecken och andra delen 153 tecken. Så för 2 SMS är max antal tecken 306st. SMS 3 är precis som innan och kan max innehålla 459 tecken. Man fyller på varje del med 153 tecken.


Detta är inget som Vitec kan styra över utan det är så det fungerar ute hos operatörerna.