Det finns inget specifikt dokument för att kvittera pantbrev i Express. Formuleringen finns med på köparens specifikation i den omarbetade likviden och följer med automatiskt till dokumentet.