Varför kan jag inte välja slutligt uppskov?


Då man köper en ersättningsbostad året innan eller samma år man säljer, har man möjlighet att söka slutligt uppskov, förutsatt att inflyttning skett senast den 2 Maj året efter. 


I det fall din kund har köpt sin ersättningsbostad året efter försäljningsåret, eller flyttat in efter den 2 maj, kan de endast söka ett preliminärt uppskov. Detta även om de köpt tidigt på året och vid deklarationstillfället redan vet vad de har köpt och hur mycket det kostat.  


Läs mer här