Jag har glömt mitt lösenord till Verified. Hur kan jag återställa det?


Gå till app.verified.eu, knappa in berörd e-post och välja Glömt lösenord

En länk genereras då till din epost.