För grundförbättringar går det yrka avdrag i deklarationen för åtgärder som gjorts från och med det år bostaden är köpt. Om avdragen är daterade tidigare än inköpsdatum kommer dessa avdrag inte med. 


Se över inköpsdatum under fliken inköp:  
Info! Då man t ex ärver eller får en bostad i gåva utlöses inga skatteeffekter. Då skall det ursprungliga datumet för förvärvet användas.. Det vill säga det datum då den avlidne eller gåvogivaren en gång köpte. Många använder felaktigt datum då de ärvde eller fick bostaden. Om avdragen är daterade tidigare än inköpsdatum kommer dessa avdrag inte med - se därför till att använda det ursprungliga datumet för förvärvet.