Jag har lugnare på arbetet just nu och vill börja bearbeta mina kunder mer strukturerat. Var börjar jag?


Ett sätt är att ta kontakt med "röda kunder", dvs vi vet inte om de har något att sälja och där vi kan få in uppdraget.


Utgå från startsidan i Express och klicka på siffran vid röda kunderKunderna listas i en lista. Välj Utför (kugghjulet) och Lägg till i ringlistaVälj Markera alla och KlarVälj att Skapa en ny ringlista och ge den ett lämpligt namnDubbletter och kontakter utan telefonnummer rensas bort automatiskt när ringlistan skapas.


Gå till CRM i huvudmenyn och välj Ringlistor. Här finns nu din skapade ringlista och det är bara att börja höra av sig till kunderna för att försöka få in info om intag av objekt är möjligt.