Gör på följande sätt för att aktivera Single Sign-On via Azure AD.


Logga in som användare med fullständiga rättigheter i Express Mäklarsystem.

 

Gå till Inställningar i huvudmenyn

 

Klicka på ”Inloggning via AzureAD”.Klicka på ”Ny katalog” i övre högra hörnet och fyll i katalognamnet (t.ex. maklarforetaget.onmicrosoft.com om det är den domänen ni har i Azure)

 

Därefter ska du komma till en sida där du måste verifiera dig i Azure.

 

När du verifierat dig där så ska det börja fungera automatiskt.

 

Vanliga användare ska sedan använda sidan https://express.maklare.vitec.net/sso/azuread som startsida för Express Mäklarsystem, då blir de automatiskt inloggade. Om ni länkar till Express på ert intranet så är det denna url som länken ska leda till när ni aktiverat Single sign-on.

 

På Express inloggningssida kan man också klicka på ”Logga in med Microsoft” (det är en länk som leder till https://express.maklare.vitec.net/sso/azuread).