Hur gör jag ett utskick till mina kontakter?


För att skapa ett urval på dina kontakter i Express går du in under "Kontakter" i huvudmenyn och trycker på knappen "Urval" uppe till höger.


En vanligt återkommande fråga är oftast frågor om julkort. Nedan beskrivs det hur exempelvis en julhälsning kan skickas till köpare och säljare för det gångna året. Det går jättebra att lägga till flera filter såsom "Objekt ansvarig mäklare" etc. Önskas ett annat datumintervall ändrar du detta vid "Objekt: Avtalsdatum".


När du har skapat ett urval väljer du på vilket sätt du vill göra utskicket. Under menyn Utför kan "Skicka e-post" och "Skicka sms" väljas. När utskicket ska göras väljer du antingen en av de befintliga mallarna som finns eller så skriver du en egen text.Vill du exportera urvalet till Excel och skriva ut en lista på gör du detta under menyn "Utför". Detta är en funktion som underlättar för dig som vill göra utskick som ska skickas som vanliga brev. Visas inte alternativet "Exportera till Excel" i menyn beror det på att du inte har rättighet att exportera kontakter. Är du i behov av att exportera kontakter behöver du höra hur du ska gå till väga med en person/kollega som har rättigheter till att administrera rättigheter alternativt huvudkontoret om det finns ett sådant.