Jag försöker skriva ett återgångsavtal på en bokad lägenhet, men jag får inte med säljaren i avtalet.


Detta kan beror på att säljaren är ett företag och att det inte finns någon firmatecknare registrerad i Express Mäklarsystem.


Gör så här:

Gå till aktuellt objekt

Gå till sidan Parter > menyn Utför > alternativ Ny Extra kontakt.

Skriv in namnet och dubblettsök. 

Välj i listan, eller skapa ny.

I droplistan längst upp, där det står "Välj Roll" väljer du firmatecknare. Spara.Nu kommer din firmatecknare att läggas till och du kan även få med säljaren i ditt dokument.