Vad är en arkivlicens för något?


En arkivlicens är en licensform där du kommer åt ditt tidigare Officeprogram i ett sk "tittaläge". Du kan se informationen men inte ändra eller lägga upp ny information. Samtliga tjänster är bortkopplade, till exempel överföring till nätet, sms, partnerkopplingar mm. På sikt kommer det även att finnas arkivlicens till Express Mäklarsystem.


Arkivlicens är för den som inte kör Vitecs nya lösning Express Mäklarsystem utan valt att säga upp Officesystemet för en annan lösning, men ändå vill kunna se tidigare information.


Arkivlicens beställs hos våra säljare.