När jag ändrar från uppdragstyp Försäljning till uppdragstyp Skrivning så ligger statusen som objektet hade när den var uppdragstyp Försäljning kvar

Det är helt riktigt att statusen hänger kvar, även om man ändrar uppdragstyp till skrivning. Statusen kan vara bra att ha kvar om du skulle vilja göra en lista över till exempel kommande tillträden och vill filtrera den på status Såld. (Förutsätter att ni också ändrar "statusen" på skrivningen från Kundbearbetning till Såld).   

För att ändra status på en skrivning kan man tillfälligt ändra uppdragstyp till försäljning, byta status och därefter ändra tillbaka till skrivning. Då kommer den med under tillträdesfliken under rapporter,


Alternativet för att få med objekten i rapporten för tillträde att ha en lista utan Status som filter och enbart söka efter tillträdesdatum inom en viss tidsperiod. Då kommer skrivningen med i listan.