Försvinner objektets bilder när man kör en GDPR-rensning?


Ja, samtliga bilder försvinner på objektet med undantag för de som är markerade med bildkategori Planlösning.