Hur lägger jag upp ett område i Express Mäklarsystem?


Gå till menyn huvudmeny längst upp till vänster i Express-fönstret

Välj Inställningar

Välj Administration

Välj Områden


Där väljer du att lägga till ny eller redigera befintliga områden. Dessa finns sedan valbara på objekten under Beskrivningar > Grundinfo.


Tänk på att alla användare kanske inte har tillgång till att lägga upp områden. Er s k "superuser" har satt rättigheterna på kontorets användare.
Börja med att välja Land, Län samt Kommun och klicka därefter på Plustecknet för att skapa ett nytt område. 
Gå därefter vidare till nästa steg - att rita in området på kartan. Klicka på pennan vid rubriken Karta och välj ikonen för polygon; Börja rita genom att klicka på kartan i utkanten av ditt område och fortsätt att klicka runt ditt område tills du är nöjd. Avsluta genom att klicka i den första pricken. Så här kan ett område se ut på kartan när det är klart. Observera att du aldrig ska dra dina prickar så att linjerna korsar varandra;.När du fyllt i ett namn på ditt område och ritat in det på kartan så kan du spara, om du vill. 


Nu kan du även gå vidare till nästa steg och fylla i lite information om ditt område. Du kan tex skriva in information om förskolor och skolor, när den lokala butiken stänger eller om det är några andra USP:s du gärna vill lyfta fram; Den info du lägger in här kommer med automatiskt i de objekt du lägger i detta område, vilket underlättar ditt arbete då du bara behöver skriva informationen en gång.