Finns det möjlighet att koppla på telefoni stöd till Express Mäklarsystem?


När man i Express klickar på ett telefonnummer anropas protokollet tel: Finns ett program i din dator eller mobil som hanterar detta protokoll kommer detta program att föreslås för att ringa telefonnumret. Det finns ingen inställning i Express Mäklarsystem för detta. Hanteringen sker från telefonappen.