Jag har en kund med skyddad identitet. Hur hanterar jag den i Express Mäklarsystem?


Om du hämtar ett objekt via fastighetsutdrag och säljaren har skyddad identitet kommer denna in i Express Mäklarsystem. Det finns inget tekniskt stöd eller val för att välja skyddad identitet. För att komma runt detta får du skriva t ex NN i namnfälten för kontakten. Viktigaste är att du som användare i systemet kan hitta och