Vi har flyttat vårt kontor och det står fel adress i Express Mäklarsystem.


Adressen styrs av er licensfil och den kan du inte själv ändra i Express Mäklarsystem. Det gäller även Företagsnamn, postadressen, postnummer och postort.


Ändringen utföres av vår ekonomigrupp på Vitec. Skicka ett e-post till ekonomi.maklare@vitec.se med ert kundnummer och till vilka uppgifter ni vill ändra. Samt datum för ändringen.