Hur kan jag skapa ett eget dokument om jag inte är nöjd med de dokument som finns idag?


Det finns två sätt. I båda fallen går du in på ett objekt och sedan till sidan Dokument.  Sedan utgår du antingen från ett dokument som redan finns, eller skapar en ny mall helt från början. 


Gå till det dokument som du vill utgå ifrån. Fyll i texten i mallen som du vill ha det. Välj sedan att Spara som mall. Ge mallen ett namn och om den skall synas för alla, kontoret eller för digEller

Alternativt kan du skapa en mall från början genom att på sidan Dokument välja Utför och Ny mall:Fyll i texten i mallen som du vill ha det. Välj sedan att Spara som mall. Ge mallen ett namn och om den skall synas för alla, kontoret eller för dig