Varför visas det fastighetsskatt fastän bostaden är nybyggd?


Nybyggda småhus och ägarlägenheter som har värdeår 2012 och senare är helt befriade från kommunal fastighetsavgift i 15 år. 

Värdeåret är oftast det år då huset var färdigbyggt. 

Värdeåret hittas i besked om fastighetstaxering. 


Är det ett småhus under uppförande är skatten 1 % av taxeringsvärdet i statlig fastighetsskatt. När huset är klart ska det lämnas in en fastighetsdeklaration och Skatteverket fastställer då ett värdeår.

Överhuvudtaget är det viktigt att värdeåret är korrekt inmatat eftersom det styr om man ska erlägga full eller halv fastighetsavgift. Många blandar ihop taxeringsår med värdeår men taxeringsåret är det år då fastighetstaxeringen gjordes.