Varför blir jag utloggad från Express Mäklarsystem när jag håller på att arbeta?


Det kan finnas många tekniska orsaker.


Cookies/Kaka

När du loggar in i Express Mäklarsystem sätts en cookies/kaka i din webbläsare. Denna håller dig inloggad. Har man ett säkerhetsprogram/antivirusprogram i sin dator kan denna gå in och rensa bort cookies. Då blir man utloggad. 

En annan orsak kan vara att datorn uppfattar att det inte är någon aktivitet och stänger ner uppkopplingen.


Energisparfunktioner i datorn

Olika energisparfunktioner i datorn skickar sådana signaler för att spara ström. 


Dålig uppkoppling via Wifi

En tredje orsak är att man är uppkopplad med wifi och tappar signalen. Då tappar datorns webbläsare förbindelsen.


Att arbeta i och på Internet kräver (till skillnad mot vissa lokalt installerade program) att man mellan sparar löpande. Vitec försöker bygga in funktioner för att Express Mäklarsystem ska autospara ditt arbete men du ska alltid ta till vana att spara ditt arbete löpande, så att risken av förlust minimeras om du blir utloggad.>>> Läs gärna här om hur du gör för att hålla dig inloggad: Håll mig inloggad