Kan jag se om mina sms gått i väg?


Ja, i Express Mäklarsystem finns en realtidsrapport.


Gå till Huvudmenyn.

Välj Rapporter.

Välj rapporten Skickade sms.
Gör de urval som behövs för vilken månad du vill visa och eventuellt handläggare. 

Du kan även söka på ett specifikt mobilnummer, använd då formatet 46736608142, dvs med 46 i början och utan 0.