Kan jag se om mina sms gått iväg?


Ja, i Express Mäklarsystem finns en realtidsrapport.


Gå till huvudmenyn.

Välj Rapporter.Välj rapporten Skickade sms.Gör de urval som behövs. Du kan även söka på ett specifikt mobilnummer, använd då formatet 46736608142 dvs med 46 i början och utan 0.