Jag vill se en lista med vilka försäljningar som är gjorda en viss månad. Objekt, mäklare och provision skall vara med i Försäljningsrapporten


Provisionsrapporten är en rapport som ligger placerad i huvudmenyn tillsammans med andra rapporter. 

Du når bara rapporten om du har kryss i rättigheterna under den sektionen för rapporter. Det är de firmor som du har en kopplad tillhörighet till som du kan se i rapporten. Har du inga rättigheter syns inte valet i huvudmenyn. 
Viktigt att komma ihåg är att beräkningarna för att sammanställa kan vara ganska tunga vilket är anledningen till att du bara kan se ett kontor och en månad i taget. 


Fördelen med rapporten är att du kan få en sammanställning för kontorets provision direkt utan att behöva invänta överföring till beslutsstöd. En annan bra sak är att du kan filtrera affärerna på tre olika datum: Kontraktsdagen, Provision erhållen eller Alla avtalsvillkor uppfyllda. 


Rapporten har två delar. En Sammanställning som visar alla på det valda kontoret som har provision eller budget och Försäljningar som listar objekten inklusive eventuella delningar. Bägge delar går att exportera till Excel inklusive summaraden.