Vid publicering på internet visas inte fastighetskartan. Vad är fel?På många marknadsplatser/hemsida krävs det finns koordinater på objektet i Express Mäklarsystem för att den ska visas på internet..


Gå in på objektet

Gå till sidan Beskrivning

Lås upp hänglåset

Under kartan skall det finnas koordinater i fälten för longitud och latitud. Om det inte gör det, sätt en markering på objektets position på kartan för att få dit dem.