Vid publicering på internet visas inte fastighetskartan. Vad är fel?På många marknadsplatser/hemsida krävs det finns koordinater på objektet i Express Mäklarsystem för att den ska visas på internet.


Gå in på objektet

Gå till sidan Beskrivning

Lås upp hänglåset

Under kartan skall det finnas koordinater i fälten för longitud och latitud. Om det inte gör det, sätt en markering på objektets position på kartan för att få dit dem. 


Du kan även testa att ta bort och skriva om adressen till bostaden i fältet Gatuadress. När du skriver in adressen ska alternativ dyka upp. Välj rätt adress. Då markeras positionen på kartan och koordinater fylls i per automatik.