Har du rättigheter att redigerar utskicksmallarna för e-post och sms i Express kan följande information användas för att hantera avregistreringslänkar:


För att hantera mallar går du till Inställningar / Administration / Utskicksmallar.
Beroende på vilken information du behöver så är det olika koder du behöver lägga in i din mall. Nedan har du 3 exempel


 • För att godkänna GDPR: <a href="@Model.Urler.GdprApproval">GDPR Samtycke</a>

 • Avregistrering av utskick: <a href="@Model.Urler.MailOptOut">Avregistrering av utskick</a>

 • Avsluta matchningsutskick: <a href="@Model.Urler.MatchOptOut">Avsluta matchningsutskick</a>


Texten i slutet kan bytas ut till valfri passande text för uppgiften. Ex. (se gul markering)

<a href="@Model.Urler.MailOptOut">Avregistrering av utskick</a>Exempel på e-postmall:imageFör SMS ser det lite annorlunda ut. Nedan är 3 exempel på hur du skriver in i SMS mallen. Den övre informationstexten i varje stycke kan justeras som man vill.


Exempel på SMSmall:


 • Klicka på länken för att ge ditt samtycke för GDPR
  @Model.Urler.GdprApproval


 • Avregistrering av utskick
  @Model.Urler.MailOptOut


 • Avsluta matchningsutskick
  @Model.Urler.MatchOptOut


När ett SMS skickas så kommer koden istället bytas ut till en länk som man kan klicka på. 


Att tänka på: Vissa telefoner tillåter inte att länkarna är klickbara. Dett är ett skydd från tillverkaren så att man inte råkar klicka på skadliga länkar. Ett knep för att komma runt detta är att lagra numret i telefonboken. Detta gäller främst iPhone.