Beslutsstöd är en statistik- och analysmodul som behandlar data i Express Mäklarsystem. Utifrån olika rapporter och uppgifter i Beslutsstöd kan du som företagsledare eller fastighetsmäklare fatta rätt beslut för din verksamhet. 

Det finns ingen inbyggd rättighetsprofil i Beslutsstöd. Det finns tre olika nivåer man kan sätta för tillgång till modulen:

1. Ingen åtkomst alls - inte för någon. Vitec tar helt enkelt bort åtkomst till produkten.

2. Standardnivån. Du ser allt på de firmor du är kopplad till. Alla användare måste då kunna vara öppna inför sina kollegor och beredda att visa sina egna siffror.

3. HK-användare på fastighetsmäklarkedjor. Försäljningschefer, medarbetare på huvudkontor m fl som har särskilt intresse av informationen kan få egna inloggningar som visar data för alla kedjans kontor.