Det finns många olika webbläsare ute på nätet. De vanligaste standardläsarna idag är

  • Chrome
  • Microsoft Edge
  • Safari

För att Express Mäklarsystem skall fungera som bäst så rekommenderar vi att du använder webbläsaren Chrome. Express är bäst anpassat för Chrome som också är den största webbläsaren på marknaden.

Andra webbläsare kan göra att vissa funktioner inte fungerar som det är tänkt. I och med att så många använder Chrome så testas den automatiskt med flest funktioner.

Det är även viktigt att hålla sin webbläsare uppdaterad för att inte missa viktiga funktioner.