Det finns många olika webbläsare ute på nätet. De vanligaste standardläsarna idag är

  • Internet Explorer (Äldre PC)
  • Microsoft Edge (PC)
  • Safari (Mac)
För att Express Mäklarsystem skall fungera som bäst så rekommenderar vi att du använder Google Chrome. Express är bäst anpassat för Chrome. Andra webbläsare kan göra att vissa funktioner inte fungerar som det är tänkt. Ex. sökning, spara dokument mm. Google Chrome ska alltid användas när du jobbar i Express Publish (f d Fox Publish)

Det är även viktigt att hålla sin webbläsare uppdaterad för att inte missa viktiga funktioner.
Använd Google Chrome och håll den uppdaterad.