Tambur

Frågor om Tambur

Video / Film - Kom igång med Tambur
Finns det någon kort film jag kan kolla på för att få grunderna i hur Express koppling till Tambur fungerar? Svar: Ja. Nedanstående film visar hur integ...
Tors, 17 juni, 2021 at 2:30 PM
Tamburärenden som assistent
För att assistenter ska kunna hantera ärenden i Tambur ska följande vara uppfyllt:  12-sifftigt personnummer på användarkortet i Express för både mä...
Tis, 22 juni, 2021 at 10:14 AM
Mäklarens / assistentens personnummer saknas för Tambur
Jag kan inte använda kopplingen till Tambur då det stå att mitt personnummer saknas. Varför? Jag har använt Tambur tidigare utanför Express Svar: Perso...
Tors, 17 juni, 2021 at 3:56 PM
Lån överförs inte till Tambur
Mina lån överförs ej från Express till Tambur. Varför? Svar: I nuvarande version (juni 2021) förs inte lånen över från Express till Tambur. Detta är nå...
Tis, 15 juni, 2021 at 9:34 AM