Rapporter

Rapport skickade sms
Kan jag se om mina sms gått iväg? Ja, i Express Mäklarsystem finns en realtidsrapport. Gå till huvudmenyn. Välj Rapporter. Välj rapporte...
Tis, 7 jan., 2020 at 9:56 AM
SMS leveransrapport
I Express Mäklarsystem finns en realtidsrapport. Där kan du se om SMS levererats eller inte samt hur många SMS som skickats. INNEHÅLLSFÖRTECKNING H...
Tors, 25 juni, 2020 at 11:44 AM