FAQ

Utskrift av bilder
Jag vill skriva ut en eller flera bilder från mitt objekt i Express Mäklarsystem. Om du vill skriva ut bilder från objektet går du till aktuellt ob...
Mån, 13 jan., 2020 at 10:56 F.M.
Tom sida i objektsbeskrivning
"Jag skrev kontrakt på objekt X och i objektsbeskrivningen uppstår en hel tomsida vid utskrift, som inte ska vara med. Syns inte i själva dokumentet i ...
Mån, 13 jan., 2020 at 10:58 F.M.
Tidigare Officedokument - tillgängliga i Express
Kommer mina dokument från tidigare Office att vara tillgängliga i Express Mäklarsystem? Ja, de kommer att finnas tillgängliga som PDF filer. Dvs du ka...
Mån, 29 nov., 2021 at 3:42 E.M.
Fel dokument öppnas
När jag öppnar ett dokument i Express Mäklarsystem kommer jag in i ett helt annat dokument...? En vanlig orsak är att cachen hos din lokala webbläsare...
Mån, 13 jan., 2020 at 11:02 F.M.
Video / Film Spara dokument som PDF
Filmen nedan visar hur du sparar ett dokument i Express Mäklarsystem som en PDF.
Tis, 24 nov., 2020 at 2:33 E.M.
Säkerhetsbyte
Var hittar jag inmatning för Säkerhetsbyte? Det finns idag ingen inmatning för Säkerhetsbyte bland lånen i Express mäklarsystem, utan du anger Säke...
Mån, 13 jan., 2020 at 11:04 F.M.
Smartdoc
Varför är vissa dokument i Express Mäklarsystem Smartdoc medan andra inte är det? Smartdoc är Express nya standard för dokument. Dokument som inte är ...
Mån, 13 jan., 2020 at 11:07 F.M.
Skapa egen dokumentmall
Hur kan jag skapa ett eget dokument om jag inte är nöjd med de dokument som finns idag? Det finns två sätt. I båda fallen går du in på ett objekt och ...
Mån, 3 feb., 2020 at 3:50 E.M.
Radera dokumentmall
Om jag har skapat en egen dokumentmall, hur kan jag radera mallen? Egna mallar som man lagt upp under objektets sida Dokument raderar du under Inställni...
Mån, 13 jan., 2020 at 11:16 F.M.
Boendekostnadskalkyl
Finns det en boendekostnadskalkyl i Express Mäklarsystem? Det finns ett dokument som heter Boendekostnad. Längst ner i dokument Boendekostnad finns tv...
Mån, 13 jan., 2020 at 11:17 F.M.