FAQ

Försäljningsrapport statistik
Jag vill se en lista med vilka försäljningar som är gjorda en viss månad. Objekt, mäklare och provision skall vara med Provisionsrapporten är en rappo...
Mån, 26 aug., 2019 at 12:51 E.M.
Färgkoder kontakter Express Mäklarsystem
Vad betyder färgkoderna vid personkortet i Express Mäklarsystem och i intagstratten på Dashboarden (startsidan)? Färgkodningen Röda kont...
Fre, 3 jan., 2020 at 9:22 F.M.
Glömt lösenord inloggning
Jag har glömt mitt lösenord vid inloggning till Mäklarsystem Express. Hur nollställer jag?  Gå till express.maklare.vitec.net. Under lösenordet finns e...
Mån, 14 sep., 2020 at 4:09 E.M.
Fungerar Express Mäklarsystem på Mac?
Jag har en Appledator, en Mac. Fungerar Express Mäklarsystem med den? Ja. Express Mäklarsystem är helt webb-baserat och kan köras på datorer som har e...
Fre, 3 jan., 2020 at 9:26 F.M.
Video / Film Flera flikar samtidigt
Hur kan man arbeta med flera objekt och kunder parallellt i Express Mäklarsystem? Instruktionsfilmen nedan visar hur det går till!  
Ons, 9 juni, 2021 at 10:41 F.M.
Flyttat kontoret, fel adress
Vi har flyttat vårt kontor och det står fel adress i Express Mäklarsystem. Adressen styrs av er licensfil och den kan du inte själv ändra i Express Mäkl...
Fre, 3 jan., 2020 at 9:30 F.M.
Video / Film - Lägga upp ett område
Hur lägger jag upp ett område i Express Mäklarsystem? Gå till menyn huvudmeny längst upp till vänster i Express-fönstret Välj Inställningar Välj Adm...
Ons, 11 aug., 2021 at 10:45 F.M.
Video / Film - Redigera områdesbeskrivning
Hur redigerar jag en områdesbeskrivning? Gå till Inställningar i Huvudmenyn till vänster i Express-fönstret Välj kortet Område Markera det område du v...
Tis, 18 Maj, 2021 at 6:19 E.M.
Sälja kolonistuga
Jag ska sälja en kolonistuga. Hur matar jag in detta? En kolonistuga är en byggnad på ofri grund. Under objektets flik Beskrivningar och fältet för Up...
Tors, 26 nov., 2020 at 11:35 F.M.
Ange tomträttsavgäld
Var anger jag tomträttsavgäld? Tomträtt anges först under Grundinformation - Upplåtelseform. Fält för tomträttsavgäld finns sedan under Beskrivningar – D...
Fre, 3 jan., 2020 at 10:20 F.M.