Våra grundutbildningar i Express och Publish är kostnadsfria. 

Grundutbildningarna går löpande under året, är inte inspelade och kan därför inte ses i efterhand.

Håll utkik på Hemsidan när nästa datum finns öppet för anmälan.

Utbildningar Express MäklarsystemAnmälan dig senast 2 dagar före utbildningsdagen till utbildning.maklare@vitecsoftware.com 

Skriv Utbildning och datum i rubriken så mejlar vi dig en inloggningslänk.

 

Anmäl dig endast till ett utbildningsdatum åt gångenVill du anmäla dig till flera utbildningar behöver du skicka in en anmälan för varje utbildningstillfälle med datum i rubriken du önskar delta.


Du får ett automatiskt svar med ärendenummer att vi tagit emot din anmälan.


Inloggningslänk till Teams för att delta skickar vi till dig dagen före utbildning

Anslut till utbildningen via länken några minuter innan aktuell tid.


Undvik frågor i din anmälan. Dessa kommer inte att besvaras då anmälan har en automatisk hantering.

Frågor och önskemål gällande utbildningar skickas till support.maklare@vitecsoftware.com