Våra grundutbildningar i Express och Publish är kostnadsfria. 

Grundutbildningarna går löpande under året, är inte inspelade och kan därför inte ses i efterhand.

Håll utkik på Hemsidan när nästa datum finns öppet för anmälan.

Utbildningar Express MäklarsystemAnmälan dig senast 2 dagar före utbildningsdagen till den utbildning du vill delta på.

Anmäl dig endast till ett utbildningsdatum åt gången.

Anmäl dig på vår utbildningssida Utbildningar Express Mäklarsystem.  När du är registrerad får du e-postsvar med kalenderhändelse och Teamslänk till aktuell utbildning. 

Tänk på att dessa utbildningar inte spelas in för att kunna ses i efterhand. Vi uppdaterar utbildningarna löpande liksom datum att anmäla sig till under höst och vårsäsong. 

Anslut till utbildningen några minuter innan aktuell tid. Har du frågor eller funderingar kring utbildningen skickar du det som ett ärende till support.maklare@vitecsoftware.com