Hur hittar jag dokumentet Överlåtelsebevis? Har använt detta tidigare.


Svar:

Överlåtelsebeviset var ett tidigare Vitec dokument. Den har under 2021 ersatts av det branschgemensamma dokumentet Köpbevis