Skapa ny bostadsrättsförening


Det finns två sätt att skapa en ny förening på i Express Mäklarsystem. 


1 - Skapa ny förening via kontakter

  1. Gå till kontakter
  2. Gå till Utför i högra hörnet
  3. Välj Ny förening       4. Skriv in namnet på föreningen

       5. Välj Skapa ny       6. Fyll i andra relevanta uppgifter

       7. Spara


2 - Skapa ny förening via objekt


Det går även skapa en ny förening direkt via ett objekt. 

  1. Gå till aktuellt objekt
  2. Gå till fliken föreningen
  3. Klicka på pennan


        4. Välj Skapa ny

        5. Skriv in namnet på föreningen

        6. Välj Skapa ny igen       6. Fyll i andra relevanta uppgifter

       7. Spara


Nu är föreningen kopplad till det aktuella objektet.