Om en fastighet åsatts ny taxeringsinformation och den inte syns i fastighetsutdraget, så beror det ofta på att beslutet ännu inte vunnit laga kraft. 


Det man deklarerar i år sätts i laga kraft den 1/10 och syns först då hos Lantmäteriet. Fram tills dess kan taxeringsbeslutet överklagas.


Allmän fastighetstaxering görs vart tredje år och därför står det oftast ett ”gammalt” taxeringsår i utdragen.


På småhus står det t.ex. 2018 då det var senast en Allmän Fastighetstaxering gjordes. Efter 1/10 i år (2021) kommer det stå 2021 i tre år framåt.


Dock ändras taxeringsvärdet varje år.