Finns det någon kort film jag kan kolla på för att få grunderna i hur Express koppling till Tambur fungerar?


Svar: Ja. Nedanstående film visar hur integrationen i Express fungerar.