Mina lån överförs ej från Express till Tambur. Varför?


Svar:

I nuvarande version (juni 2021) förs inte lånen över från Express till Tambur. Detta är något som är planerat för implementering framöver.