Jag har lagt in några minusbelopp under Övrigt på likvidens förstasida, för att det finns belopp som ska regleras mellan parterna. Varför står posterna jag lagt in som minus på både köparens och säljarens spec? Det ska väl bara dras av från säljaren?


Svar; 

Det är minus på båda eftersom köparens specifikation redovisar det köparen ska betala. Så en minuspost på Övrigt på förstasidan innebär mindre pengar för säljaren att få och mindre pengar för köparen att betala.