För att skapa en ny SMS-mall går du till Inställningar> Utskicksmallar i Express. Därefter går du upp i högra hörnet och klickar på ikonen + Ny mall.  


Du får då göra ett val angående vilken typ av mall du vill skapa, välj SMS-mall.  Du får även välja vilka mallen ska vara tillgängliga för, till exempel kan du välja att den ska vara tillgängliga för kontoret. När du gjort dina val klickar du på Skapa mall. 


Därefter hanterar du din mall genom att döpa den till ett mallnamn, välj användningsområde och börjar skriva din text. I texten kan du infoga olika datakopplingar.  Du kan till exempel välja att det alltid ska stå Hej [SÄLAJRES FÖRNAMN], i början av ett sms och Mvh [MÄKLARENS NAMN], [KONTORETS NAMN] i slutet av SMS:et. 


Tänk på att de mallar som innehåller datakopplingar som rör objekt ska användas i från ett objekt. OBS! Mallhanteringen är rättighetsstyrd så inte alla användare har tillgång till Utskicksmallar under Inställningar.