Hur fungerar Mäklarjournalen och att göra i Express?


Se denna kortfilm om hur mäklarjournalen byggs upp av uppgifter från att göra.