Se vår film hur man från Express Mäklarsystem kan annonsera objekt i Sociala medier som Facebook och Instagram. 
Så här enkelt är det
Annonseringsmomentet i Express Mäklarsystem:
1. Gå till sidan Marknadsföring
2. Klicka på alternativet Facebook- Instagram
3. Välj belopp att annonsera för
4. Klicka dig vidare och granska/justera alla föreslagna val
 5. Bekräfta beställningen 
I Express Mäklarsystem finns flera bra funktioner för bland annat uppföljning.

För att titta på kampanjen:
1. Gå till sidan Marknadsföring
2. Klicka på alternativet Facebook - Instagram
3. Välj den aktuella kampanjen
4. Klicka sedan på “Gå till kampanjen”

För att se en sammanställning över alla kampanjer du beställt:
1. Klicka på Rapporter i huvudmenyn (den lilla grafsymbolen med en pil)
2. Klicka på alternativet Sociala medier
3. Välj kontor, handläggare och tidsperiod i filtret

Varför gå via Express Mäklarsystem?

Fördelar med att annonsera via Express Mäklarsystem:
1. Du sköter all marknadsföring av bostaden från ett och samma ställe
2. Statistik från alla marknadsföringsaktiviteter återkopplas till Express Mäklarsystem
- Du kan snabbt följa upp marknadsföringen och se effekten av den
- Du kan på ett enkelt sätt dela med dig av statistiken från alla kanaler/aktiviteter till säljaren
3. Du hanterar varje marknadsföringskanal separat och kan välja fritt när och var du ska annonsera.