På Boneo syns inte någon bild på mäklaren alls trots att jag har en bild i Express Mäklarsystem


Svar:


Gå in på din användarprofil i Express och kontrollera att Ska visas på Internet inte är avaktiverat, se bild: