Boneo behöver ha ett ID nummer av mig, vad har jag för sådant?


Svar:

Det finns två olika saker som kan efterfrågas, ditt kundnummer hos Vitec eller objektets idnummer


För att se ditt id/kundnummer gör du enligt följande:


Klicka på din profilbild i Express nedre vänstra hörn. Till höger ser du vilket idnummer/kundnummer du är kopplad till


För att se ett objekts ID nummer (eller guid som det också kallas),öppna objektet som det gäller. Texten efter /objekt/ är objektets unika nummer