Vart vänder jag mig om jag har några frågor runt identifierad budgivning i Express.Produktsupport Mäklarsystem är din kontakt för frågor om Identifierad budgivningstjänsten i Express Mäklarsystem.  Vi svarar på frågor om tjänsten enligt det SLA avtal som finns för tjänsten Express Mäklarsystem.


BudID har ett SLA som innefattar övervakning av tjänsten vardagar 08.00 - 22.00


Om det föreligger tekniska störningar på tjänsten BudID är vårt tips att under objektets sida spekulanter och budinställningar tillfälligt byta från BudID till traditionell budgivning (utan identifiering) tills dess att tjänsten är rullande igen.