Denna video/film ta upp hur man arbetar med CRM funktionen i Express Mäklarsystem. Inspelad maj 2021, Under ca 20 minuter gå Lotta Westling igenom funktioner som hur man bokar kundmöten, följer upp en kundrelation och intagstrattens olika färger och hantering.


Se gärna videon i fullskärm (val finns i videon) för bäst kvalité.