Hösten 2020 se jag att det är ändrat i Överlåtelseavtalet om befintligt skick. Har ni ändrat?


Svar Ja. I oktoberversionen av Express Mäklarsystem, v2020.7 ändrades texten om befintligt skick. Utdrag från informationen:Fråga – måste man använda frågelista?

Svar: Det finns det inte något lagtvång på att använda blanketten ”frågelista”. De står i §16 i Fastighetsmäklarlagen (§16 Handlar ju om mäklarens rådgivnings och undersökningsplikt). ”Mäklaren ska verka för att säljaren före överlåtelsen lämnar de uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse för en köpare”. Detta ansvar är alltså lagstadgat, och det enklaste sättet att dels uppfylla det, och dels visa att man gjort så, är att använda en frågelista, och få den underskriven av säljaren. Denna bör dessutom alla potentiella köpare få ta del av innan de tex lägger ett bud." 


Så på frågan om man MÅSTE, så vänd på frågan till att man BÖR för att det är bra för det skyddar mäklaren, men det går naturligtvis att lösa med ett eget dokument, eller någon typ av självserviceportal, där budgivaren kvitterar att de fått infon etc.

 

Fråga, vilket är infobladet som det hänvisas till?

Svar: I dokumentlistan så heter det ”Infoblad undersökningsplikt”.

Det går naturligtvis bra att ha egen information om detta, men då bör man nu se över formuleringarna (Vill man ha hjälp att se över sina egna infoblad, så vänder man sig till sitt förbund för det).Länk till artikel hos Mäklarsamfundet:


Läs mer om ändringen, extern länk