Det kommer inga signaturer i likvidavräkningen, depositionsavtalet och en del andra dokument trots att parter finns inlagda


Om det är en juridisk enhet som säljer objektet behöver man under parter på objektet i Express lägga in en firmatecknare. Det är firmatecknare som skriver under och vars signatur/namnunderskrift kommer med i exempelvis likvidavräkningen.


Är det en förening som säljer objektet behöver föreningen läggas upp som en juridisk enhet istället för en förening. Skapa därefter en firmatecknare för föreningen.

Gå in på objektet och sidan Parter

Tryck på +

Välj Ny Extra kontakt

Sök och använd befintlig eller skapa ny

Välj Roll FirmatecknareNär du väljer firmatecknare kommer du att kunna välja vilket företag av de du lagt upp som personen är firmatecknare för