Fastighetsutdraget "Kontraktsfråga" kan du ta ut när du står i begrepp att skriva kontrakt på ett objekt. Utdraget är inte lika omfattande som det du tar ut inför första besöket hos en säljare, utan innehåller främst de punkter som är viktiga att kontrollera inför kontraktet. Utdraget har därför även ett något lägre pris än det ordinarie. Vad är det för innehåll som är med respektive inte med i kontraktsfrågan till LMV?


Innehåll i kontraktsfrågan

Fastighet grundinformation

Markregleringar

Lagfart

Senaste fång – endast det senast registrerade så att inget hänt sedan intaget.

Avtalsrättigheter (inskrivna hos Inskrivningsmyndigheten)

Inteckningar

Anteckningar

 

Inte med i kontraktsfrågan
Fastighetens ursprung, adress, areal och karta

Andelar i Samfällighet eller gemensamhetsanläggning

Fastighetsinskrivna rättigheter

Skattetal

Avskilda fastigheter

Taxering

Allmän inskrivningsinformation såsom kontor, senaste ändring etc.

Tidigare ägare

Äldre fång

Energi besiktning

BrunnarInför ett första intag hos en kund skall man dock alltid beställa det fullständiga utdraget.