Vad är det för innehåll som är med respektive inte med i kontraktsfrågan till LMV?


Innehåll i kontraktsfrågan

Fastighet grundinformation

Markregleringar

Lagfart

Senaste fång – endast det senast registrerade så att inget hänt sedan intaget.

Avtalsrättigheter (inskrivna hos Inskrivningsmyndigheten)

Inteckningar

Anteckningar

 

Inte med i kontraktsfrågan
Fastighetens ursprung, adress, areal och karta

Andelar i Samfällighet eller gemensamhetsanläggning

Fastighetsinskrivna rättigheter

Skattetal

Avskilda fastigheter

Taxering

Allmän inskrivningsinformation såsom kontor, senaste ändring etc.

Tidigare ägare

Äldre fång

Energi besiktning

Brunnar